מערכי עבודה

  מערכי עבודה
     -
הקדמה
     -
הפגישה
     -
תרומת המודיעין להתמודדות במכרז

  אפיזודות מקצועיות
      -
דע מאין באת ולאן אתה הולך
      -
אזניים לכותל

  ניתוחי אירוע
      -
לדעת זה לא הכל


  מילון מונחים

      - התהליך המודיעיני - הגרסה המודרנית
      -
אתיקה ומודיעין בחברות עסקיות

פרטים ליצירת קשר

  טל: 7420052 - 09

  פקס: 7463520 - 09

  נייד: 4742741 - 054

  דוא"ל: shigma@netvision.net.il
 

מערכי עבודה

תרומת המודיעין להתמודדות במכרז
 
תרומת המודיעין בתחרות ובמכרזים
פורסם באתר פימ"ת


המסרים המרכזיים
  השגת יתרון על פני מתחריך משמעותו לזהות את הצורך והביקוש אצל הלקוח הרבה
     לפני שהוא יוצא למכרז.
  בטווח הזמן שבין "זיהוי הצורך" להפצת המכרז אתה יכול, בסביבה נוחה יחסית,
     למצב את עצמך בצורה מיטבית, במכלול ההיבטים הקשורים למכרז ולמוצר\שירות
     שעל הפרק.
  חשוב לזהות את האסטרטגיה העסקית של הלקוח, העדפותיו – מחיר, איכות המוצר,
     LCC או אחרים – והדרך בה הוא מתכוון לנהל את המכרז.
  המשמעויות, מבחינתך, הספק הפוטנציאלי:
      -  אתה צריך להכיר היטב את זירת העסקים שלך, המגמות וההזדמנויות העסקיות.
      -  אתה זקוק להתרעה מוקדמת על הצורך שהתעורר אצל הלקוח.
      -  אתה חייב להגיע, במידת האפשר, לשליטה בתהליך המכרז במונחי מידע,
         קשרים ומנופי השפעה.
      -  חשוב לזהות מבעוד מועד את רמת "השקיפות" במכרז, את מיצובך מול מתחריך
         והאיומים עליך בסביבת התחרות.
  כל האמור לעיל מחייב התעסקות שוטפת מתמשכת ורציפה של איסוף, עיבוד וניתוח
    מידע של כל הכלים הפנים וחוץ ארגוניים.
  האיסוף – על כל מרכיביו ושיטותיו – הינו נדבך חשוב בכל תהליך, כך גם בתחרות על
     מכרז כנגד מתחרים.


תמונת מידע
  "תמונת מידע\מודיעין" זהו צילום מצב המתבסס על סך כל המידע הנמצא ברשותך
     והוא כולל את התובנות וההערכות המשתקפות ממצרפיות הנתונים והמידע.
  תמונת המודיעין היא התשתית והמסד לביצוע הערכות מצב עסקיות, בחינת דרכי
     פעולה וקבלת החלטות מיטביות אשר יביאו להישגים המבוקשים.
  כדי שניתן יהיה להרכיב תמונת מודיעין המשקפת ככל הניתן את המציאות בזירת
    המכרז צריך שלרשות החברה יעמוד מערך מקורות ממנו ניתן יהיה להפיק המידע הדרוש.


מודל התרעה EARLY WARNING SYSTEM
  הגדרה: מודל התרעה הינו "מערך של תפישות ופעילויות שתפקידן להתריע על שינויים
     ותהפוכות בזירה העסקית".
  המכרז הינו, לעתים, התמודדות בין מתחרים הנמשכת חודשים ואף שנים. גם אם אתה
     מתחיל את ההתמודדות במצב מוביל אין וודאות שתמצא את עצמך במעמד החתימה.
     יש וקורה שגם אם תהיה שם עדיין אין בטחון שתבצע את העבודה ותזכה לראות התמורה
     בחשבון הבנק של החברה.
  בעולם של שינויים ותהפוכות אתה צריך לעמוד כל הזמן על המשמר ולוודא שאיש לא
     "יוצא מן הצל" ועוקף אותך בישורת האחרונה.
  רק מערך מודיעיני יעיל ומקצועי יספק לך את השירות הזה.
 
" כ ל ל י   ז ה ב"
בניהול מודיעין במהלך מכרז

  זיהוי תכנית או צורך אצל לקוח לפני הפצת RFI\RFP .
  חיבור אינטימי, ככל שניתן, אל הלקוח.
  זיהוי כל השחקנים בזירת התחרות. הגלויים והסמויים.
  טיפול איסופי בכל השחקנים.
  הקמ"ן העסקי והמודיעין הינם חלק בלתי נפרד מן הצוות המנהל את התחרות.
  לפעילות האיסופית המודיעינית קצבי זמן ארוכים יותר – הפעילות חייבת להקדים
     את "נוהל הקרב" של המכרז.
  הפעילות הזאת עולה כסף, לעתים הרבה כסף – צריך לתקצב אותה כמו כל פעילות
     שיווקית ומו"פית.
  האיסוף לא יוכל, תמיד ובכל עת, לספק את כל המידע הדרוש – לעתים צריך להסתפק
     בתחליפים והם עשויים להיות לא פחות טובים.
  מודל התרעה וסימנים מעידים הינו אחד הכלים.
  כדאי לדעת שכאשר זוכים במכרז, למודיעין יש תרומה להצלחה. וכשמפסידים המודיעין
     איננו הסיבה היחידה לכשלון.


עיין גם:
הפגישה