מערכי עבודה

  מערכי עבודה
     -
הקדמה
     -
הפגישה
     -
תרומת המודיעין להתמודדות במכרז

  אפיזודות מקצועיות
      -
דע מאין באת ולאן אתה הולך
      -
אזניים לכותל

  ניתוחי אירוע
      -
לדעת זה לא הכל


  מילון מונחים

      - התהליך המודיעיני - הגרסה המודרנית
      -
אתיקה ומודיעין בחברות עסקיות

פרטים ליצירת קשר

  טל: 7420052 - 09

  פקס: 7463520 - 09

  נייד: 4742741 - 054

  דוא"ל: shigma@netvision.net.il
 

 

 


השירותים שלנו

מה יש לנו להציע לך?

עיקרי התפישה:
השרותים שאנו מציעים לחברות ולתאגידים מבוססים על העקרונות הבאים:
המידע הינו משאב חיוני בכל חברה ובכל התהליכים שבה.
אנחנו חיים בעולם מידע פתוח ורוב המידע לה זקוקה חברה נמצא בהישג ידה – מקורות
    גלויים, מידע הנמצא ברשות העובדים מתוקף עבודתם ועוד.
תהליך שיטתי, סדור ומובנה של איסוף מידע, עיבודו, ניתוחו וחיבורו לתמיכה בפעילות
    העסקית הינו הפתרון האופטימלי לכל חברה.

אנחנו מציעים, לכן, מטודולוגיה סדורה להקמה והפעלה של פונקציה העוסקת במודיעין הפועלת בחברה ותומכת בכל תהליכי העבודה – קבלת החלטות, תכנון, שיווק מחקר ופיתוח ועוד.

לחברה אשר איננה מעונינת להכנס לתהליך ארגוני של בניית פונקציה מודיעינית אנו מציעים את אחד או שילוב של שני השרותים הבאים:
ליווי בתמיכה מודיעינית בפעילות ובתהליכים של החברה – תכנון אסטרטגי, התמודדות
    במכרזים, כניסה לשווקים חדשים, התמודדות עם מצבי אי-וודאות וסיכונים ועוד.
הדרכה, ייעוץ וחניכה של בעלי תפקידים במשימות אמת של החברה.


השרותים שאנו מציעים ללקוחותינו:
הקמת פונקציה של ממד"ע – ממונה מידע עסקי - ובנייה של תהליך מודיעיני בחברה.
הכשרת העובד וחניכה בתחומים המקצועיים.
חלופה – הצבת איש מטעמנו בעל הכישורים המקצועיים הדרושים.
הטמעת תהליך "חוצה חברה" של איסוף, עיבוד, ניתוח והפצת מידע לצורך תמיכה בתהליכי
    התכנון וקבלת ההחלטות כמו גם בכל התהליכים העסקיים האחרים.
הדרכה ושיפור מיומנויות עובדים – בדגש על אנשי מכירות – באכוונה וחניכה צמודה
    במשימות אמת.
טיפול במשימות אד-הוק של החברה.
הפקת מידע ויצירת תמונת מודיעין לצורך תמיכה בתהליכי תכנון – אסטרטגיים ואחרים.
ליווי מודיעיני בתהליכים של התמודדות במכרז.
טיפול במתחרה\מתחרים – הפקת מידע, יצירת תמונת מודיעין, ניתוח איומים,
    פרופילים של מקבלי החלטות ואישים בעמדות מפתח.
איסוף מידע טכנולוגי.
חיפוש הזדמנויות עסקיות.
ומשימות אחרות הנמצאות על סדר יומה של חברה עסקית.