מערכי עבודה

  מערכי עבודה
     -
הקדמה
     -
הפגישה
     -
תרומת המודיעין להתמודדות במכרז

  אפיזודות מקצועיות
      -
דע מאין באת ולאן אתה הולך
      -
אזניים לכותל

  ניתוחי אירוע
      -
לדעת זה לא הכל


  מילון מונחים

      - התהליך המודיעיני - הגרסה המודרנית
      -
אתיקה ומודיעין בחברות עסקיות

פרטים ליצירת קשר

  טל: 7420052 - 09

  פקס: 7463520 - 09

  נייד: 4742741 - 054

  דוא"ל: shigma@netvision.net.il
 

 


מילון מונחים

אתיקה ומודיעין בחברות עסקיות

התייחסות לסוגיות אתיות מופיעה כיום כ"פרק" בכל מערך פרסומי של חברות, ארגונים ואגודות, בעיקר של נותני שירות, אך לא רק. הכותרות השכיחות הן: "קוד אתי", "קוד שירות", "אמנת שירות" וכד'. לעיתים ההתייחסות לתחום נובעת מצורך פנימי כדי להבטיח שמירה על כללי התנהגות של נותני השירות ולעיתים מצורך חיצוני להפגין בפני הלקוחות גישה אחראית ומחייבת על קודקס אחיד של התנהלות הספק ללקוחותיו.

יודגש, חשוב לעשות אבחנה בין שלושה תחומים שונים המשיקים אחד לשני ותלויים זה בזה:
  התנהגות עפ"י כללי החוק הנהוגים.
  התנהגות אתית נורמטיבית.
  כיבוד כללי המוסר הנהוגים.

לגבי החוק, אין מקום לספק או לחוסר בהירות - "חוק הוא חוק". אלה המזכירים בנשימה אחת "ריגול תעשייתי" ו"מודיעין בעסקים" טועים ומטעים בבלבול מושגים. "ריגול" הינו מעשה פלילי ועבירה על החוק והוא חייב להתקיים רק בחסות רשויות המדינה ומטעמה.

במקום בו ניסו להפוך את האתיקה לחוק (או לתת גושפנקא חוקית לכללי התנהגות אתיים) סיבכו גם את החוק וגם את האתיקה ויצרו מצב שהציבור לא יכול היה לעמוד בו ( ארה"ב ).

"אתיקה" כוללת גיבוש של אמות מידה להתנהגות נכונה או שגויה. זהו ניסיון לעשות אידיאליזציה מ"התנהגות נכונה". התנהגות נכונה פירושה – "אל תעשה לחברך את מה ששנוא עליך".

בספרות מגדירים "מוסריות" כהסכמה של חברה / של קבוצה ביחס לנכונותה לאמץ קודים של התנהגות מסוימת. לפי אותה דעה, "אתיקה" מתייחסת להחלטתו של היחיד בעוד ש"מוסריות" מתייחסת להחלטה קבוצתית של כיצד לנהוג במצבים כאלה או אחרים. במובן מסוים האתיקה והמוסר – שניהם – מווסתים ומחזקים זה את זה.

יודגש שוב, העוגנים המרכזיים של החוק, האתיקה והמוסר הינם התרבות והערכים המקובלים בכל מדינה ועסק. התנהלות אשר תוגדר כ"לא אתית" במדינה אחת עשויה להיות מקובלת במדינה אחרת. להבנת סוגיה זאת יש משמעות מרחיקת לכת בניהול עסקים ובכלל זה בפעילות מודיעינית!

לסיכום, המציאות של זירת העסקים המאופיינת כיום בגלובליזציה מחד ובהתנהלות אגרסיבית המציפה תופעות רבות של שחיתות וחריגה מכללי החוק הבסיסי, מאידך, מעמיד העיסוק בסוגיית האתיקה בעסקים בבעייתיות רבה משני הסוגים:
  הדילמות הבסיסיות מקשות על קביעת דפוסים ומושגים מקובלים אשר עסקים ובודדים יהיו
     מוכנים לכבד.
  הסמן הימני של התנהלות והתנהגות בעולם העסקים הינו החוק – החוק הנהוג במדינה
     וההסכמים / חוזים הנחתמים בין הספקים ללקוחות. במקום שבו דורסים ברגל גסה את
     החוק (ומקומות כאלה יש רבים) הקודים האתיים הופכים ללא רלוונטיים.

הערות

  המסמך המלא ונספחיו עוסקים גם בנושאים נוספים כמו: "גישות ומודלים",
     "פרשנות ודילמות", "עקרונות", "המישור הפרקטי". ונספחים: "קודים אתיים כדוגמא",
     "לשון החוק בארה"ב", "דוגמאות מן הספרות הכתובה".
  בהמשך סקירת כותרות של מאמרים אשר פורסמו בשני עיתונים בארץ בשנת 2005
     והנותנים תמונה, אמנם מקרית, על הסביבה העסקית בה אנחנו חיים

כותרות בתקשורת הכתובה

  "הארץ" 13 נוב. 2005 - "טיפול אלגנטי בעובד סורר – סוס טרויאני במחשב הביתי".
  "הארץ" 4 נוב. 2005 - "כ-20 חברות גדולות עוברות על חוק ההגבלים".
  "הארץ" 7 נוב.2005 - "רק 14 מהחברות הכלולות במדד תל אביב 25 מצהירות על
     קיומו של קוד אתי".
  "הארץ" 18 ספט. 2005 - "החוקרים נהפכו למזמיני העבודה".
  "גלובס" 17 אוג. 2005 - "קיץ של שחיתויות בגרמניה".
  "גלובס" 11 אפר. 2005 - "חפרפרת בתאגיד".
  "גלובס" 18 ינואר 2005 - "תאבי בצע? אנחנו.". על גניבות המנהלים בוורלדקום ואנרון.
  "גלובס" 1 פבר. 2005 - "השתלטות עויינת – עדיין איום?".
  "גלובס" 8 פבר. 2005 - "BDI הגישה תביעה נגד D&B ישראל ...בגין גניבת נתונים".
  "גלובס" 20 פבר. 2005 - "סמנכ"ל הכספים בבואינג למאסר בגין העסקה של קצינה
     בכירה בחיל האוויר".
  "פלטפורמה" מאי 2005 - "סודות מסחריים, חופש העיסוק ומה שביניהם".
     המחברת: עו"ד טלי איתן.

עיין גם:
התהליך המודיעיני - הגרסה המודרנית